Histoni ry on ottanut käyttöön Turvallisemman Tilan Periaatteet, joiden on tarkoitus luoda tiloistamme ja tapahtumistamme turvallisia kaikille jäsenille. Turvallisen tilan periaatteisiin sitoutuminen koskee kaikkia Histonin toimintaan osallistuvia. 

OLE AVOIN

Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. 

KUNNIOITA

Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. 

PUUTU

Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. 

KANNUSTA

Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta.

RENTOUDU

Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.

ÄLÄ OLETA

Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista.

Yhteyshenkilöt

Kiusaamis-, häirintä-, ja ahdistelutilanteissa on useita tahoja, kehen asiasta voi olla yhteydessä. Histonin hallitukseen voi olla yhteydessä sosiaalipoliittisen vastaavamme kautta, sopo@histoni (lisää .fi). Jos oman ainejärjestön yhdenvertaisuusvastaavile kertominen tuntuu haastavalta, alla on muita, kehen voi olla yhteydessä.

OYY:n sosiaalipoliittinen vastaava ja häirintäyhdyshenkilöt: sopoasiantuntia@oyy

OYY:n asiantuntijat: help@oyy